INFO ASTRO

1.LEG.CAUZEI SI EFECTULUI
2.CODUL ETIC AL ASTROLOGULUI

LEGILE UNIVERSALE - LEGEA KARMEI(CAUZEI SI EFECTULUI)

Totul curge în viaţă supunându-se legilor sau principiilor universale. Nu trebuie neapărat să cunoaştem sau să înţelegem legile pentru a le respecta, dar dacă nu le cunoaştem, nu vom înţelege niciodată complet cum am realizat ceea ce am dorit sau de ce am gresit. Ne e mai uşor să reusim când înţelegem aceste legi şi modul în care le aplicăm pentru a crea conştient.
Legile universului formează un argument solid pe care să ne construim viaţa. Sinergia cu care acţionează aceste legi poate aduce rezultate extraordinare. Sarcina noastră este să înţelegem şi sa aplicam aceste legi, să le folosim pentru a manifesta viaţa pe care ne-o dorim şi care se află în armonie cu misiunea sufletului. Odată ajunşi în acest punct, orice devine posibil. Din moment ce totul este legat în univers prin vibraţii de energie, când misiunea sufletului nostru va începe să-şi manifeste propria vibraţie, va aduce toate elementele de care avem nevoie exact la momentul potrivit, în locul potrivit şi cu oamenii potriviţi. Se creează o sinergie între toate componentele şi, ca prin minune, totul începe să capete un sens magic şi totul se îmbină perfect!
Înţelegerea unor concepte la nivelul constiintei constituie primul pas către integrarea lor conştientă în viaţă. Dar pentru a stăpâni utilizarea acestor legi în procesul conştient de creare a vieţii, trebuie să ne dăm seama cum ne influenţează ele viaţa acum

LEGILE UNIVERSALE(DIVINE) sunt urmatoarele:
Legea cauzei şi a efectului, Legea ritmului, Legea polarităţii, Legea vibraţiei, Legea
reflectării, Legea egalităţii, Legea unimii.


Astrologia studiaza si aplica cel mai mult in interpretarile astrogramelor, prima Lege- a cauzei si efectului. Sa vorbim putin despre aceasta:

Legea cauzei şi a efectului (karmei)

Legea cauzei şi efectului spune că orice cauză are un efect rezultant şi fiecare efect devine cauza unui alt efect. Nu există nimic la întâmplare. Nimic nu începe un nou lanţ de evenimente. Universul e un ciclu perpetuu. Orice spunem sau facem are o consecinţă. Asta nu înseamnă că trebuie sa privim consecinta ca pe o pedeapsă. Pur şi simplu, are un rezultat. Karma e doar rezultatul sau consecinţa unei acţiuni.
Există multe expresii care ilustrează această lege: "Ce semeni, aia culegi", "Părinţii mănâncă aguridă şi copiilor li se strepezeşte gura", "Cum îţi aşterni, aşa dormi", "După faptă şi răsplată". Altfel spus, ceea ce emiţi se întoarce la tine (de fapt, nici nu te părăseşte vreodată).
E important să examinăm efectele din viaţa noastră şi cauzele lor. Trebuie să devenim conştienţi de toate alegerile pe care le facem, pentru că toate vor deveni cauzele rezultatelor de pe parcursul drumului. Dacă gândurile noastre sunt cele care ne creează viaţa, cum trebuie să ne schimbăm gândurile (cauza) pentru a obţine un efect diferit? Şi căror forţe exterioare le permitem să provoace efecte asupra vieţii noastre?

Legea karmei este legea vindecării în acţiune. Ea afirmă că nu poţi ataca o persoană, fără să te ataci pe tine însuţi. Într-un final, trebuie să simţi suferinţa pe care ai cauzat-o.
Agresiunea este o forma de proiecţie prin care încercăm să-i dăm altuia durerea noastră. Dacă suferim, dorim ca şi alţii să sufere – aşadar, agresam, iar apoi ne simţim vinovaţi. Vina menţine agresiunea în câmpul nostru energetic. Credem că am scăpat de suferinţa noastră, dar nu este aşa. Ea se află încă acolo. Apoi, într-o zi, în viaţa noastră intră cineva sau ceva care ne declanşează vina şi o aduce la suprafaţă pentru a fi vindecată. Poate că suntem agresati sau răniţi de către altcineva. Poate că doar vizionăm un film sau citim o carte care ne tulbură.
Atunci când vina se ridică la suprafaţă şi ne cuprinde, iese la lumină şi ocazia de a ne vindeca. Primim o şansă pentru a ne asuma greşelile şi remuşcările cu privire la ceea ce am spus sau făcut altuia. Avem ocazia să ne recunoaştem greşeala, să o corectăm şi să cerem iertare.
Negarea ne împiedică întotdeauna să ne manifestăm responsabilitatea adecvată pentru gândurile, sentimentele, cuvintele şi acţiunile noastre. Până nu înlăturăm acest mecanism de negare, nu putem înfrunta adevărul despre noi înşine. Legea karmei ne asigură că vina şi ruşinea noastră vor fi conştientizate şi aduse spre vindecare. Deci, chiar dacă nu facem nimic spre a ne sparge cochilia negării, viaţa o va face, într-un final, în locul nostru, întrucât, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne asumăm responsabilitatea corespunzătoare.
Majoritatea dintre noi suntem mai fericiţi atunci când ne oferim benevol să ne asumăm responsabilitatea, decât atunci când suntem “forţaţi” de evenimente să o facem. De ce să ne proiectăm vina asupra celorlalţi, când aceasta creează o distanţă inutilă sau o amânare între păcatul nostru şi îndreptarea lui? De ce să-i implicăm şi pe alţii în melodrama noastră, dacă putem descoperi rădăcina suferinţei sau a fricii şi tratarea ei
Roata karmică nu reprezintă decât oameni care îşi proiectează durerea şi încearcă să o trateze într-o relaţie cu altcineva. Ea ne oferă multe ocazii de a ne privi problemele şi de a ni le asuma.
Roata karmică nu este alimentată de electricitate. Ea se autosusţine. Prin urmare, nu încetează să se rotească. Nu te dai jos de pe roata karmică, oprind-o. Te dai jos, prin asumarea propriilor probleme – o dată pentru totdeauna.
Acesta nu e însă un lucru uşor, dar avem cu toţii însoţitori puternici, iar ajutorul de care avem nevoie ne va fi dat. Trebuie să avem încredere în acest lucru. Şi, cu cât vom crede mai mult, cu atât mai repede vom avea rezultate. Arhanghelii Metatron, Gabriel, Mihail, Uriel şi Rafael, îngerul păzitor, îngerii înţelegerii, ai cunoaşterii, ai dicernământului, îngerii înţelepciunii aşteaptă momentul în care să le solicităm ajutorul. S-o facem chiar în momentul în care ne confruntăm cu situaţia în sine, înainte de a trece la fapte şi a crea efecte pe care apoi să le regretăm. Să le cerem îndrumarea şi ea ne va fi oferită.

Codul etic al astrologului
http://www.aar.org.ro/ro-codul-etic-al-astrologului.php


Preambul

Prezentul cod etic este elaborat de Asociaţia Astrologilor din România (AAR) şi se adresează, în principal, membrilor AAR. El este recomandat drept ghid deontologic tuturor astrologilor practicanţi.

AAR respectă dreptul fiecărui astrolog de a-şi conduce activitatea conform propriilor valori culturale şi morale. Prezentul cod etic este conceput cu scopul:
1. de a preîntâmpina situaţiile ce ar putea afecta imaginea profesională, conducând la o scădere a încrederii în astrologie şi în astrologi.
2. de a servi drept instrument educativ, respectarea lui contribuind la promovarea şi dezvoltarea astrologiei româneşti într-o manieră constructivă şi responsabilă.
Principii de baza
I. Astrologia

1. Disciplină cu adânci rădăcini în istoria culturală a omenirii, astrologia este un sistem de tradiţii şi concepte bazat pe ideea existenţei unor conexiuni între dinamica corpurilor cereşti şi caracteristicile vieţuitoarelor sau fenomenelor terestre.
2. Astrologia operează cu noţiuni de astronomie şi matematică, cu arhetipuri mitologice şi exprimări simbolice.
3. Astrologia este un domeniu de cunoaştere care îşi exprimă concluziile analizelor în termeni de înclinaţii, tendinţe şi potenţialităţi.
II. Astrologul

4. Astrologul este practicianul care întocmeşte horoscopul (harta poziţiilor planetare calculată pentru un loc şi moment precis) unui anumit eveniment, cum ar fi naşterea unei persoane sau alt fapt remarcabil, şi interpretează semnificaţia plasamentelor astrale pentru a înţelege mai bine persoana sau faptele analizate şi a determina evoluţia ulterioară probabilă.
5. Misiunea astrologului este aceea de a interpreta în termeni de influenţe şi predispoziţii, de a informa corect şi de a sugera, la cerere, soluţii constructive.
6. Astrologul respectă liberul arbitru al celorlalţi, indicând posibile căi de urmat şi exclude absolutizarea informaţiilor prezentate.
7. Astrologul exclude orice discriminări pe bază de naţionalitate, convingeri religioase, origine etnică, orientare sexuală sau afilieri politice.
8. Astrologul respectă valorile semenilor săi, chiar dacă acestea contravin convingerilor personale.
9. Astrologul este dator să studieze istoria şi tradiţiile astrologiei, să se menţină la curent cu noile cercetări şi tendinţe astrologice şi să se instruiască pe cât posibil în domeniile care au tangenţă cu consilierea astrologică (psihologie, anatomie şi fiziologie, finanţe, filosofie, mitologie, astronomie, etc.). Astrologul se va perfecţiona continuu prin studiu şi practică.
10. Astrologul practicant îşi asumă responsabilitatea opiniilor şi sugestiilor pe care le emite.
11. Astrologul practicant îşi caştigă încrederea prin corectitudine, seriozitate, coerenţă şi profesionalism.
Principii de conduită specifice
I. Responsabilitatea faţă de solicitanţi

1. Astrologul practicant păstrează confidenţialitatea asupra identităţii persoanelor care îi solicită serviciile şi asupra naturii/conţinutului acestor servicii.
2. Astrologul practicant specifică, de la bun început, ce poate oferi în cadrul unei consultaţii astrologice şi care este contravaloarea serviciilor oferite.
3. Astrologul practicant îşi consiliază consultantul în mod constructiv. Principiul hipocratic "primum non nocere" ("înainte de toate, să nu faci rău") se aplică şi astrologului.
4. Astrologul este precaut când oferă consultaţii unei persoane cu vădite labilităţi, evitând prin răspunsuri să îi accentueze sau să-i inducă acesteia starea de disconfort.
5. În cazul în care, din diverse motive, astrologul îşi pierde obiectivitatea faţă de consultant, îl înştiinţează de acest lucru şi, eventual, îi recomandă un alt astrolog. Astrologul evită interferarea problemelor personale cu cele ale solicitantului.
6. Astrologul practicant are dreptul de a-şi selecta clientela.
II. Responsabilitatea faţă de public

7. Astrologul contribuie, prin comportament şi integritate morală, la recunoaşterea şi mai buna înţelegere a astrologiei.
8. În apariţiile publice, astrologul îşi va susţine punctul de vedere, specificând că îşi bazează afirmaţiile pe tehnici şi viziuni personale. El va respecta însă opiniile interlocutorilor şi va evita disputele neprincipiale cu ceilalţi participanţi la dezbatere.
9. Comentariile publice se fac în nume propriu, exceptând cazul în care un membru al AAR este împuternicit de aceasta să o reprezinte.
10. Astrologul evită să emită consideraţii sau predicţii care ar putea induce panică în rândul populaţiei sau care ar putea încuraja oamenii să se implice în acţiuni riscante sau periculoase.
III. Principii de conduită colegială

11. Relaţia dintre astrologi se bazează pe respect reciproc, împărtăşirea cunoaşterii şi a experienţei proprii.
IV. Proprietatea intelectuală

12. Toate publicaţiile cu specific astrologic se consideră a fi exclusiv proprietatea intelectuală a autorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
13. Astrologul poate prezenta în mass-media idei, teorii sau alte informaţii astrologice care aparţin altor persoane doar cu permisiunea acestora sau cu indicarea sursei.
Observaţii finale

Asociaţia Astrologilor din România recomandă membrilor săi respectarea principiilor cuprinse în prezentul cod etic, dar nu poartă responsabilitatea încălcării prevederilor lui de către aceştia.

***

Codul etic al astrologului a fost conceput în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei Astrologilor din România din data de 17 octombrie 2010 şi a fost aprobat de Consiliul Director al AAR în şedinţa din data de 14 mai 2011.

Proiect al AAR
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu